Help
Switch to English
OSIRIS
Welkom bij OSIRIS

Dit is de internet toegang tot het studieinformatiesysteem OSIRIS, waar je je kunt opgeven
voor onderwijs en toetsen en je resultaten kunt inzien.

Om in te loggen bij OSIRIS heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Zie hiervoor de informatie op het volgende scherm.

OSIRIS werkt goed met Mozilla Firefox en Internet Explorer.
OSIRIS werkt altijd met beveiligde items. Bij andere browsers dient na de melding 'Deze pagina
bevat zowel beveiligde als onbeveiligde items. Wilt u de onbeveiligde items downloaden' altijd voor Ja te
worden gekozen.

Mededeling voor gebruikers van een braille-leesregel:
OSIRIS kan gebruikt worden door gebruikers met een braille-leesregel. Het kan echter zijn dat
OSIRIS een aantal grafische aspecten bevat die door de braille-leesregel niet leesbaar vertaald
kunnen worden. Wij streven ernaar deze belemmeringen op te lossen. Wij verzoeken de gebruikers
problemen te melden bij Helpdesk OSIRIS Student.
Help
Switch to English